De namen van de studierichtingen in de tweede graad algemeen secundair onderwijs (aso) zijn:

       
  GRI Grieks  
  GRL Grieks-Latijn  
  LAT4 Latijn met 4 uur wiskunde per week  
  LAT5 Latijn met 5 uur wiskunde per week  
  ECO4 economie met 4 uur wiskunde per week  
  ECO5 economie met 5 uur wiskunde per week  
  HWE humane wetenschappen  
  WET wetenschappen  
       

 

Als je klikt op de benamingen van de studierichtingen (rechterkolom), verneem je meer over het leerlingenprofiel voor die studierichting. In dit document lees je meer over wiskunde in de tweede graad.

 

In de studierichtingen Latijn en economie kan men kiezen tussen 4 of 5 lesuren wiskunde per lesweek.

Het vak economie in de richtingen wetenschappen en Latijn (met 4 uur wiskunde) wil de leerlingen de basisprincipes van de economie bijbrengen en zo hun algemene kennis verbreden.

In de humane wetenschappen komen twee specifieke vakken voor: gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen. In deze vakken legt men de klemtoon op het bestuderen en kritisch doorlichten van gedrag en leefwijze van mensen. Alle facetten worden daarbij belicht, zowel bij ons als in andere culturen.

 

Ondanks de verschillen in de lessentabellen is het de bedoeling dat de leerlingen na het vierde jaar nog kunnen overstappen naar zoveel mogelijk studierichtingen in de derde graad. Zo wordt bv. het extra uur van elk wetenschapsvak (biologie, chemie, fysica) in
de richting wetenschappen ingevuld met praktische en ICT-toepassingen.

 

CLIL

Via CLIL kan je in het derde jaar het vak aardrijkskunde volgen in het Engels, en in het vierde jaar het vak godsdienst in het Engels.

 

 

Lessentabel

                     
    GRI GRL LAT4 LAT5 ECO4 ECO5 HWE WET  
  godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2  
  Latijn   4 5 5          
  Grieks 5 4              
  Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4  
  Frans 3 3 3 3 4 4 4 4  
  Frans creatief         1 / 0        
  Engels 3 / 2 2 3 / 2 3 / 2 3 / 2 3 / 2 3 / 2 3 / 2  
  Duits creatief         0 / 1        
  Duits 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1  
  aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1  
  geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2  
  gedragswetenschappen             3    
  cultuurwetenschappen             2    
  economie     1   4 4   1  
  wiskunde 5 4 4 5 4 5 4 5  
  informatica 1 1 / 0 1 1 1 1 1 1  
  biologie 1 1 1 1 1 1 1 2  
  chemie 1 1 1 1 1 1 1 2  
  fysica 1 1 1 1 1 1 1 2  
  lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2  
  muzikale opvoeding 0 / 1   0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1  
  plastische opvoeding 1 / 0    1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0  
    Eén cijfer betekent dat dit vak in het derde en vierde jaar met hetzelfde aantal uren voorkomt. Twee cijfers, gescheiden door een schuine streep, betekent dat het eerste cijfer het aantal uren van dat vak in het derde jaar aangeeft en het tweede cijfer het aantal uren van dat vak in het vierde jaar.