Algemene info

De studierichtingen in de derde graad zijn een doorgedreven voorbereiding op vervolgstudies in het hoger onderwijs.

Algemene informatie over de studierichtingen in de derde graad (o.a. lessentabel, nieuwe vakken ...), over de keuzes die onze leerlingen nadien maken in het hoger onderwijs en hun studierendement aan de hogeschool of universiteit lees je in deze brochure:

 

Studierichtingen in de derde graad

De (meeste) studierichtingen in de derde graad hebben een dubbele naam die het eigen karakter van de studierichting aangeeft.

Wil je meer weten over wat een studierichting inhoudt, klik dan op de namen van de studierichtingen in onderstaande tabel. 

Meer informatie over wiskunde in het vijfde en het zesde jaar vind je hier.

 

       
  GRL Grieks-Latijn  
  GWI Grieks-wiskunde  
  LMT Latijn-moderne talen  
  LWE Latijn-wetenschappen  
  LWI Latijn-wiskunde  
  EMT economie-moderne talen  
  EWI economie-wiskunde  
  MWE moderne talen-wetenschappen  
  MWI moderne talen-wiskunde  
  HWE humane wetenschappen  
  WEW6 wetenschappen-wiskunde met 6 uur wiskunde  
  WEW8 wetenschappen-wiskunde met 8 uur wiskunde  
       

 

Naast de algemene vakken van het aso en de specifieke vakken die eigen zijn aan de studierichting, organiseert de school voor de derdegraadsleerlingen in de ‘vrije ruimte’ een aantal projecten. Zo krijgen de jongeren de kans om binnen hun interesseveld zelfgestuurd en geïntegreerd aan de slag te gaan en worden hun onderzoeksvaardigheden aangescherpt. In het vijfde jaar worden de projecten van de vrije ruimte gelinkt aan de gekozen studierichting. In het zesde jaar kiezen de leerlingen zelf in welk project ze klasoverschrijdend wensen mee te stappen. Er is onder andere keuze uit plastisch-muzisch creatief, praxis in de esthetica, wetenschappen, technologie, psychologie, minionderneming of de redactieraad van het schooltijdschrift voor vijfdes en zesdes.

 

CLIL

Via CLIL kan je de projecten economische actualiteit en toegepaste wetenschappen in het vijfde jaar in het Engels volgen.

 

Lessentabel

                             
    GRL GWI LMT LWE LWI EMT EWI MWE MWI HWE WEW6 WEW8  
  godsdienst 2 2 2 2 2  
  Latijn 4   4 4 4                
  Grieks 4 4                      
  Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
  Frans 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3  
  Engels 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2  
  Duits 1 1 3 1 1 3 1 3 3 1 1 1  
  aardrijkskunde 1 1 1 2 / 1  1 1 1 2 / 1 1 1 2 / 1 2 / 1  
  geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
  gedragswetenschappen                   3      
  cultuurwetenschappen                   3      
  esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
  economie           4 4            
  wiskunde 3 6 3 4 6 3 6 4 6 3 6 8  
  biologie   1   1 / 2 1   1 1 / 2 1   2 1 / 2  
  chemie   1   2 1   1 2 1   2 2  
  fysica   1   2 1   1 2 1   2 / 3 2  
  natuurwetenschappen 2   2     2       2      
  lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
  plastische opvoeding                   0 / 1      
  project 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 / 1 1 1  
  totaal 32 32 32 33 32 32 32 33 32 32 32 33   
   

Eén cijfer betekent dat dit vak in het vijfde en zesde jaar met hetzelfde aantal uren voorkomt. Twee cijfers, gescheiden door een schuine streep, betekent dat het eerste cijfer het aantal uren van dat vak in het vijfde jaar aangeeft en het tweede cijfer het aantal uren van dat vak in het zesde jaar.