Meer informatie over de modernisering van het secundair onderwijs vindt u hier.

EERSTE  GRAAD

1ste jaar
 • EERSTE LEERJAAR A
2de jaar

BASISOPTIES

 • Grieks-Latijn
 • Latijn
 • Moderne wetenschappen

TWEEDE GRAAD

3de jaar

ASO

 • Economie
 • Grieks-Latijn
 • Grieks
 • Humane wetenschappen
 • Latijn
 • Wetenschappen
4de jaar

DERDE GRAAD

5de jaar

ASO

 • Economie-moderne talen
 • Economie-wiskunde
 • Grieks-Latijn
 • Grieks-wiskunde
 • Latijn-moderne talen
 • Latijn-wetenschappen
 • Latijn-wiskunde
 • Humane wetenschappen
 • Moderne talen-wetenschappen
 • Moderne talen-wiskunde
 • Wetenschappen-wiskunde
6de jaar