Het Tieltse stadsbestuur laat dit najaar een verkeersleefbaarheidsstudie uitvoeren. Die studie moet uitmonden in een nieuw verkeerscirculatie-, een fietsbeleids- en een parkeerbeleidsplan. 

Om een zo volledig mogelijk beeld te bekomen, wordt gevraagd dat wie woont en werkt in Tielt of er regelmatig voorbijkomt aan de online mobiliteitsbevraging deelneemt. Je kan er je mening geven voor wat het centrum van Tielt betreft, maar ook voor de afzonderlijke deelgemeentes en de bedrijventerreinen.

Er wordt o.a. gepolst naar knelpunten per zone, gebruikte routes per fiets of per auto en mogelijk sluipverkeer. Je kan er ook je eigen voorstellen of suggesties in kwijt.

Deelnemen aan de bevraging doe je via mobiliteit.tielt.be of via de knop ‘Bevraging Mobiliteit’ die je vindt op de homepagina van stadswebsite www.tielt.be. De bevraging loopt nog tot eind oktober.