Nu het dagelijks vroeger donker wordt, willen we onze leerlingen die te voet of met de fiets naar school komen oproepen om goed zichtbaar te zijn in het verkeer. We dringen er bij de leerlingen die met de fiets naar school komen op aan om te controleren of hun fiets goed uitgerust is. Check voor- en achterlicht, reflectoren, bel en dergelijke. Een verkeersveilige fiets is absoluut geen overbodige luxe!

We herhalen ook nog even het bericht uit de nieuwsbrief van augustus. We vragen dat ouders hun kind(eren) niet afzetten op het voetpad en zebrapad vlak voor de school, evenmin als vlak voor de schoolpoort met toegangsweg. Dit veroorzaakt opstoppingen en creëert gevaarlijke situaties, in het bijzonder voor voetgangers en fietsers. Er zijn even verderop verkeersluwe plaatsen waar kinderen uit de wagen kunnen stappen en op een veilige manier verder naar school kunnen wandelen (bv. Felix D’Hoopstraat en Rameplein). Boetes voor dit soort overtredingen zijn niet min.