De Jongerenmarsen voor het Klimaat in Brussel laten niemand onberoerd.

Als school kunnen wij alleen maar respect hebben voor de bevlogenheid en het maatschappelijk engagement van onze jongeren, die zich zo hun toekomst willen verzekeren. Kritische zin, weerbaarheid en actief burgerschap zijn waarden die ook wij via ons pedagogisch project hoog in het vaandel dragen.

Tegelijk is het zo dat de geldende onderwijswetgeving geen wettiging voorziet voor afwezigheid door deelname aan manifestaties: de afwezigheid dient als onwettig geregistreerd en valt als dusdanig onder de volledige verantwoordelijkheid van de ouders.

De leerlingen die hun ecologische stem willen laten horen via deelname aan manifestaties, kiezen dus best voor klimaatmars(en) die buiten de lesdagen vallen, om onnodig lesverlies te voorkomen. We verwijzen hierbij bv. naar de klimaatmars die komende zondag in Brussel gepland is (Rise for Climate Brussels).

Tevens dagen wij onze leerlingen uit om samen met ons ook na te denken en initiatieven uit te werken ter bevordering van het microklimaat van onze eigen school(omgeving).