De voorbije maanden zijn er in de scholengemeenschap Molenland verschillende gesprekken geweest met het oog op de modernisering van ons secundair onderwijs en wat dit dan betekent voor onze leerlingen en leraren. In die overlegmomenten werden personeelsvertegenwoordigers van iedere school van de scholengemeenschap betrokken.

Het overleg leidde tot een synthese: een plan dat aangeeft hoe we de modernisering in onze scholengemeenschap concreet zullen maken. Dat wordt nu in eerste instantie aan het voltallige personeel van de scholengemeenschap toegelicht. Alle personeelsleden krijgen de kans om hun opmerkingen en bedenkingen te formuleren. Op die manier zal het plan verder verfijnd worden.

In een volgende fase zullen de schoolraden betrokken worden. In dat officieel orgaan zitten naast vertegenwoordigers van het personeel, ook vertegenwoordigers van de ouders, leerlingen en de lokale geleding. Pas daarna zal de raad van bestuur een besluit nemen over hoe de modernisering van ons secundair onderwijs feitelijk gestalte zal krijgen. Eenmaal dat besluit genomen, zal er gecommuniceerd worden met alle betrokken partijen.

Het is thans belangrijk om de sereniteit en rust te bewaren, zodat de gesprekken in een constructieve sfeer kunnen voortgezet worden.

Het zal steeds onze bedoeling zijn om een leer- en leefomgeving voor onze (toekomstige) leerlingen te creëren waarin zij hun talenten maximaal zullen kunnen ontplooien. Wij geloven dat de modernisering vooral in dat licht onze scholengemeenschap uitdagende kansen biedt. Samen willen wij die uitdagingen niet uit de weg gaan.