Persmededeling Modernisering secundair onderwijs - scholengemeenschap Molenland

De scholengemeenschap Molenland bestaat uit zeven scholen: De Bron, het Handelsinstituut Regina Pacis, het Sint-Jozefsinstituut, Het Vrij Technisch Instituut, de school voor buitengewoon secundair onderwijs De Ster, Instituut Sancta Maria - Ruiselede en de Sportschool Meulebeke.

De modernisering van het secundair onderwijs start van overheidswege op 1 september 2019 voor het eerste jaar van de eerste graad. De leerkrachten van dat leerjaar zullen met nieuwe eindtermen, lessentabellen en leerplannen aan de slag gaan. De hervorming is van toepassing op alle secundaire scholen, maar wordt slechts jaar na jaar ingevoerd. D.w.z. dat op 1 september 2019 enkel de leerlingen van het eerste jaar van de eerste graad kennis maken met de modernisering, vanaf 1 september 2020 zowel het eerste als het tweede jaar van de eerste graad.

De voorbije maanden zijn er in de scholengemeenschap Molenland verschillende overlegmomenten geweest met het oog op de modernisering van ons secundair onderwijs en wat dit dan betekent voor onze leerlingen en leerkrachten.

De piste van een brede eerstegraadsschool op één locatie in Tielt en een locatie in Ruiselede werd verkend, maar momenteel liggen op een aantal vlakken de meningen nog te ver uit elkaar om die stap te zetten. In nauw overleg met het personeel wordt nu de eerste graad inhoudelijk uitgewerkt, waarbij alle huidige locaties behouden blijven. We stappen dus voorlopig niet af van de zesjarige structuur (vierjarige structuur in Ruiselede en Meulebeke), maar versterken de samenwerking waar mogelijk.

Voor de eerste graad zal het plaatje nog vóór de kerstvakantie volledig duidelijk zijn, zodat 12-jarigen en hun ouders tijdig over het studieaanbod in de Tieltse regio geïnformeerd worden. Directies en leerkrachten van de basisscholen worden binnenkort persoonlijk voor een infomoment uitgenodigd.

De scholengemeenschap Molenland staat in Meulebeke - Ruiselede - Tielt voor een sterke scholengemeenschap met een rijk en gevarieerd aanbod waar onze (toekomstige) leerlingen via een keuzeproces hun talenten maximaal zullen kunnen ontplooien en waar ze zich goed zullen voelen.