Stad Tielt is een echte Europastad. Om de rol van Europa op het dagelijkse leven te verduidelijken slaan het stadsbestuur en het Europees Parlement de handen in elkaar.

Een maand lang dagen ze inwoners uit om op zoek te gaan naar Europa in de stad en zich uit te spreken over hoe Europa er in de toekomst moet uitzien.

De Europazoektocht brengt deelnemers voorbij onze school, met zijn rijke Europese (uitwisselings)traditie en de vele deelnames aan het Europese Jongerenparlement en Model United Nations.

Op dinsdag 27 oktober kunnen Tieltenaren in debat treden met Europarlementsleden in de - hoe kan het anders? - de Europahal.

Meer info vind je hier: https://www.thuisineuropa.com/tielt

(Foto: (c) Europahuis Ryckevelde)