OeIst3voorstellingboekBoekvoorstellling

Van harte dank aan Heleen Becuwe van Howest/Peer Support Vlaanderen om op dinsdagavond 11 september voor ouders en leerlingen de meerwaarde van peer support op school te komen verduidelijken. Dank je wel ook aan de leerlingen en coach Inge Almey om toe te lichten hoe er concreet gewerkt zal worden in De Bron.

Over Peer Support

Oe ist? Bij één op drie Vlaamse jongeren blijkt het antwoord op die vraag 'niet zo goed' te zijn. Dat zijn ontzettend veel adolescenten die zich niet goed in hun vel voelen, bv. omdat ze gepest wroden, of niet aanvaard worden om we ze zijn, of zich gewoon niet thuis voelen in hun omgeving. 

Peer Support Vlaanderen wil daar iets aan doen door het welbevinden van leerlingen in het secundair onderwijs te verbeteren met de steun van andere jongeren. Samen met leerlingen en leerkrachten stippelen Oona Wyns en Heleen Becuwe peer support-trajecten op maat uit.

Peer Support in De Bron

Ook onze school is een peer support-school die jongeren een warm hart toedraagt en inzet op het verbeteren van het welbevinden van jongeren en het voorkomen van pesten op school. Meer info vind je hier.