Wie ook in het schooljaar 2019-2020 schoolloopt in De Bron, vragen we zijn/haar inschrijving te herbevestigen. Dat kan door een van de onderstaande documenten te openen; klik op het leerjaar waarvoor je je wenst in te schrijven. Druk het document af en vul het in. Mogen we vragen om dit document ten laatste op vrijdag 28 juni in te dienen aan het onthaal? Alvast bedankt!

Tweede jaar

Derde jaar

Vierde jaar

Vijfde jaar

Zesde jaar

Zesde jaar: brief betaalkaart