Belangrijk: afhankelijk van de studierichting en het leerjaar kan de aanvangsdatum van de proefwerkperiode een of twee dagen vroeger of later vallen dan de vooropgestelde datum.


Toetsenperiode oktober eerste graad

donderdag 10 oktober, maandag 14 oktober, woensdag 16 oktober en vrijdag 18 oktober 2019

 

Proefwerken einde eerste trimester

 • eerstejaars klassieke talen: di 10 december 2019 tot en met di 17 december 2019
 • eerstejaars algemene vakken: woe 11 december 2019 tot en met di 17 december 2019
 • tweedejaars GRL/ LAT ma 9 december 2019 tot en met di 17 december 2019
 • tweedejaars MOD: di 10 december 2018 tot en met di 17 december 2019
 • derdejaars: ma 9 december 2018 tot en met di 17 december 2019
 • vierdejaars: vr 7 december 2018 tot en met di 17 december 2019
 • vijfdejaars: do 5 december 2018 tot en met di 17 december 2019
 • zesdejaars: do 5 december 2018 tot en met di 17 december 2019

 

Proefwerken einde tweede trimester

 • eerstejaars klassieke talen: di 24 maart 2020 tot en met di 31 maart 2020
 • eerstejaars algemene vakken: woe 25 maart 2020 tot en met di 31 maart 2020
 • tweedejaars GRL/LAT ma 23 maart 2020 tot en met di 31 maart 2020
 • tweedejaars MOD: di 24 maart 2020 tot en met di 31 maart 2020
 • derdejaars: do 26 maart 2020 tot en met di 31 maart 2020
 • vierdejaars: do 26 maart 2020 tot en met di 31 maart 2020

 

Proefwerken einde derde trimester

 • eerstejaars klassieke talen: woe 17 juni 2020 tot en met woe 24 juni 2020
 • eerstejaars algemene vakken: do 18 juni 2020 tot en met woe 24 juni 2020
 • tweedejaars GR/LAT : di 16 juni 2020 tot en met woe 24 juni 2020
 • tweedejaars MOD: woe 17 juni 2020 tot en met woe 24 juni 2020
 • derdejaars: di 16 juni 2020 tot en met woe 24 juni 2020
 • vierdejaars: ma 15 juni 2020 tot en met woe 24 juni 2020
 • vijfdejaars: woe 10 juni 2020 tot en met woe 24 juni 2020
 • zesdejaars: di 9 juni 2020 tot en met di 23 juni 2020

 

Bijkomende proef

Wanneer de delibererende klassenraad van oordeel is dat er onvoldoende gegevens zijn om een definitieve beslissing te treffen, kan zij in hoogst uitzonderlijke gevallen een bijkomende proef opleggen. Die vindt dan in principe plaats op 20 en 21 augustus 2020.

Na de deliberatie op maandag 24 augustus 2020 worden de leerling en de ouders meteen telefonisch op de hoogte gebracht van de beslissing van de delibererende klassenraad en uitgenodigd om het rapport de dag zelf te komen afhalen.