We organiseren een aantal oudercontacten per schooljaar, waarop leraren, opvoeders, directieleden en het VCLB beschikbaar zijn om ouders en leerlingen grondig te informeren over studiekeuze en -houding, leerprestaties en welbevinden van zoon/dochter.

Indien een leerling extra opvolging nodig heeft, kan ook een individueel oudercontact gepland worden. De telefoonnummers van leerkrachten worden door de school niet doorgegeven. Wie een gesprek met een leerkracht wenst, contacteert de school. Er wordt dan een afspraak gemaakt.

Er zijn ook verschillende infomomenten op school waarbij we ouders en leerlingen kennis laten maken met ons pedagogisch project, vakinhouden, studiekeuze, evaluatie, rapporten etc.

 

Oudercontacten en infomomenten schooljaar 2019-2020

  • vrijdag 25 oktober 2019: oudercontact op afspraak voor alle leerlingen met de klassenleerkracht
  • vrijdag 20 december 2019: vrij oudercontact voor alle leerlingen (met alle leerkrachten)
  • donderdag 13 februari 2020: infoavond studiekeuze hoger onderwijs voor zesdejaars
  • woensdag 19 februari 2020: infonamiddag voor 12-jarigen
  • vrijdag 27 maart 2020: oudercontact zesde jaar in verband met studiekeuze hoger onderwijs
  • vrijdag 3 april 2020: oudercontact voor eerste en derde jaar met de klassenleerkracht
  • vrijdag 24 april 2020: infoavond met oudercontact voor vierde jaar 'Wat na de tweede graad?'
  • vrijdag 8 mei 2020: infoavond met oudercontact voor tweede jaar 'Wat na de eerste graad?'
  • zondag 17 mei 2020: opendeurdag
  • dinsdag 30 juni 2020: vrij oudercontact eerste tot en met vijfde jaar