We organiseren een aantal oudercontacten per schooljaar, waarop leraren, opvoeders, directieleden en het VCLB beschikbaar zijn om ouders en leerlingen grondig te informeren over studiekeuze en -houding, leerprestaties en welbevinden van zoon/dochter.

Indien een leerling extra opvolging nodig heeft, kan ook een individueel oudercontact gepland worden. De telefoonnummers van leerkrachten worden door de school niet doorgegeven. Wie een gesprek met een leerkracht wenst, contacteert de school. Er wordt dan een afspraak gemaakt.

Er zijn ook verschillende infomomenten op school waarbij we ouders en leerlingen kennis laten maken met ons pedagogisch project, vakinhouden, studiekeuze, evaluatie, rapporten etc.

 

Oudercontacten en infomomenten schooljaar 2018-2019

 • vrijdag 26 oktober 2018: oudercontact op afspraak voor alle leerlingen met de klassenleerkracht
 • vrijdag 21 december 2018: vrij oudercontact voor alle leerlingen (met alle leerkrachten)
 • donderdag 21 februari 2019: infoavond studiekeuze hoger onderwijs voor zesdejaars
 • woensdag 28 februari 2019: infonamiddag voor 12-jarigen
 • vrijdag 29 maart 2019: oudercontact zesde jaar in verband met studiekeuze hoger onderwijs
 • vrijdag 5 april 2019: oudercontact voor eerste en derde jaar met de klassenleerkracht
 • vrijdag 26 april 2019: infoavond met oudercontact voor vierde jaar 'Wat na de tweede graad?'
 • donderdag 9 mei 2019: infoavond met oudercontact voor tweede jaar 'Wat na de eerste graad?'
 • zaterdag 11 mei 2019: opendeurdag
 • maandag 20 mei 2019: infoavond 'Wat na de eerste Latijnse?'
 • vrijdag 28 juni 2019: vrij oudercontact eerste tot en met vijfde jaar