Back to Top

Corona-update 20 oktober 2020

Het aantal leerlingen in quarantaine en het aantal leerlingen die positief testen op Covid-19 stijgt zienderogen. We schakelen een versnelling hoger qua veiligheid en hygiëne. De nieuwe afspraken lees je in dit artikel (klik op 'Lees meer'). Ouders en leerlingen ontvingen deze info ook via e-mail.

Lees meer...

Europazoektocht doorheen Tielt

Stad Tielt is een echte Europastad. In de maand oktober kan je deelnemen aan een Europazoektocht doorheen de stad. Je komt ook voorbij onze school met zijn rijke Europese traditie. Op dinsdag 27 oktober kan je in de Europahal debatteren met Europarlementsleden. (Foto: (c) Europahuis Ryckevelde)

Lees meer...

Ouderraad van start

De ouderraad is een enthousiast team dat een viertal keer per schooljaar samenkomt. Nieuwe leden zijn steeds welkom! De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 1 december om 20.00 uur op school. Welkom!

Lees meer...